Vår ref:

2004/00163-81 RV

Arkiv:

015

 

Fylkestingets samling 22. – 24. juni 2004 - fordeling av saker på fylkestingets komiteer

 

 

Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram

 

 

Leder: Robert Eriksson

 

 

 

Saksordfører:

Merknad

Sak nr. 33/2004:

Bjørn Arild Gram

 

Fylkesplan for Nord-Trøndelag 2004 - 2007

 

 

Sak nr. 36/2004:

Johan Fossan

 

Fylkeskassens årsoppgjør 2003 - Årsmelding og regnskap

 

 

Sak nr. 37/2004

Ketil Lindseth

 

Driftsrapport. Fylkestingsrapport 1/2004 (pr. 30.04.2004)

 

 

Sak nr. 38/2004

Robert Eriksson

 

Økonomisk konsekvensvurdering 2005 -08

 

 

 

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

 

Leder: Borgny Kjølstad Grande

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 29/2004:

Marthe Hammer

 

Fylkesdelplan for Indre Namdal.

 

 

Sak nr. 30/2004:

Ragnhild Sivertsen

 

Regionalt Utviklingsfond. Årsmelding og regnskap 2003

 

 

Sak nr. 41/2004:

Sturla Sørgaard

 

Namdalsprosjektet

 

 

 

 

Komite for utdanning, kultur og helse

 

 

Leder: Arild Aglen Grande

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 34/2004:

Helena Hovstein Kruken

 

Personalpolitiske retningslinjer for Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Sak nr. 39/2004:

Steinar Aspli

 

Etablering av styre og navneendring i forbindelse med tilpassing av 2-årig teknisk fagskole i Nord-Trøndelag til lov om fagskoleutdanning

 

 

Sak nr. 40/2004:

Tone Sofie Aglen

 

Fylkeslegen i Nord-Trøndelag - medisinalmelding 2003

 

 

Sak nr. 44/2004

Tone Sofie Aglen

 

Elev- og lærlingombudets rapportering skoleåret 2003/2004

 

 

Sak nr. 47/2004:

Joar Olav Grøtting

 

Videregående opplæring i Overhalla - skoletilbud og anvendelse av bygningsmassen ved tidligere Overhalla videregående skole

 

 

Sak nr. 48/2004:

Vigdis Hjulstad Belbo

 

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2003

 

 

Sak nr. 49/2004:

Endre Lysø

 

Rådet for funksjonshemmede - Årsmelding 2003

 

 

 

 

 

Kontrollutvalget/-komiteen

 

 

Leder: Inge Staldvik

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 35/2004:

Ingvild Kjerkol

 

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets protokoller

(jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)

 

 

Sak nr. 43/2004:

Skjalg Åkerøy

 

Rapport til fylkestinget om kontrollsektorens virksomhet i år 2003

 

 

Sak nr. 45/2004:

Liv Darell

 

Framtidig organisering av fylkeskommunen sin kontrollfunksjon

 

 

 

 

 

 

Foretaksmøtets valgnemnd

 

Leder:        Laura Sve Øie

Sekretær: 

 

 

Merknad

FNTE-sak nr. 3/2004:

 

Valg - NTE-styre