Vår ref:

2004/00163-3 RV

Arkiv:

015

 

 

Fylkestingets samling 10.02.2004 - fordeling av saker på fylkestingets komiteer

 

 

Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram

 

 

Leder: Robert Eriksson

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 8/2004:

Anne Irene Myhr

 

Planprogram for fylkesplan 2004-2007

 

 

Sak nr. 13/2004:

Gunnar Viken

 

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2004

 

 

 

 

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

 

Leder: Borgny Kjølstad Grande

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 11/2004:

Oddvar Vigdenes

 

Rovviltforvaltning - Stortingsmelding nr 15 ( 2003 - 2004 ) Rovvilt i norsk natur

 

 

Sak nr. 12/2004

Endre Skjervø

 

Skogbruk og skogindustri i Nord

 

 

Sak nr.   /2004

Runbjørg Bremset Hansen

 

Salg av Norske Skogs eiendommer i Verran - Gjenkjøpsrett

 

 

 


 

 

Komite for utdanning, kultur og helse

 

 

Leder: Arild Aglen Grande

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 9/2004:

Arild Aglen Grande

 

Stortingsmelding 48 (2002-2003) - kulturmeldinga

 

 

Sak nr. 10/2004:

Jostein Grande

 

WTO-forhandlingene - Tilbakemelding til fylkestinget fra fylkesrådet, etter interpellasjon 04.12.03 i fylkestinget

 

 

Sak nr.   /2004

Laura Sve Øie

 

Levanger vg. skole – tilleggsbevilgning nybygg

 

 

 

 

 

Kontrollutvalget/-komiteen

 

 

Leder: Inge Staldvik

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 6/2004:

Skjalg Åkerøy

 

Fylkesrådets reglementsfestede rapportering til fylkestinget - Kontrollutvalgets gjennomgang og innstilling

 

 

Sak nr. 7/2004:

Inge Staldvik

 

Høringsuttalelse - Forskrift om revisjon av kommuner og fylkeskommuner og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner