Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 27. september 2004, kl 13.00

Møtested: Møterom Kammerset, B227, Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

142/2004

Personalsak                                              Unntatt off.

 

143/2004

Ungdomsgarantiprosjektet - Søknad om midler til utprøvingsperioden.

 

144/2004

Bedriftssak                                               Unntatt off.

 

 

Følgende sak går til Kontrollutvalget, for videre behandling i fylkestinget, 21. oktober 2004

 

 

145/2004

Fylkesrådets reglementsfestede rapportering til fylkestingets samling i oktober 2004

 

 

 

Dessuten behandles saker med innstilling til fylkestingets samling 19. – 21. oktober 2004.

Innstillingene gjøres kjent i møteprotokoll fra fylkesrådets møte 27.09.04.