Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. september 2004

Møtested: Fylkets Hus kl. 13.00

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

139/2004

Omstilling av Arbeidstilsynet og etablering av region 6 Arbeidstilsynet

 

140/2004

Saemien Sijte - Utbyggingsplan fase 1 - fylkeskommunalt engasjement

 

141/2004

Tariffoppgjøret 2004 - Lokale lønnsforhandlinger