Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 6. september 2004

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

138/2004

Lierne nasjonalparksenter IKS - medeierskap