Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23. august 2004, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

130/2004

Fylkesrådets behandling av søknad om midler til opprusting ved Mære landbruksskole knyttet til skolens funksjon som kompetansesenter for småskala matproduksjon

 

131/2004

Behandling av søknad om finansiering av 3.år i prosjektet "Verdiskaping i Trebransjen".