Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 16. august 2004, kl 13.00

Møtested: Møterom Kammerset (B227), Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

123/2004

FRONT - Samarbeid Flatanger, Roan, Osen, Namdalseid - Forslag til Utviklingsprogram for Nord-Fosen. Finansiering av 1. år.

 

124/2004

Ungt Entreprenørskap - Søknad om tilskudd til prosjekt Entreprenørskap i grunnskolen i 2004

 

125/2004

Nord-Trøndelagsforskning (NTF) - Årsmelding 2003

 

126/2004

Oppfølging av forslag/vedtak fattet under fylkestingets samling 22. - 24.06.2004

 

127/2004

Handlingsprogram for fysikalsk medisin og rehabilitering og habilitering i Helse Midt-Norge 2005 - 2008

 

128/2004

Markering av Nord-Trøndelag fylke - 200 år

 

129/2004

Trøndelag 2008 - Vintersportfestival - Verdenscupfinale på ski- prosjektmidler