Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 5. august 2004

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

123-1/04

Steinvikholm Musikkteater - tribuneutbygging