Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 2. august 2004, kl 13.00

Møtested: Møterom Kammerset B227, Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

119/2004

Tilskudd til bredbånd Indre Namdal

 

120/2004

Forslag om avvikling av Postens enerett fra 1. januar 2007 - Høring

 

121/2004

Forslag til riksvegbudsjett 2005 - Region Midt

 

 

Dessuten ble sak som går videre til behandling i fylkestinget 19. – 21. oktober 2004 behandlet.