Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 28. juni 2004 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

111/2004

Vikna - Sør-Gjæslingan kulturmiljø - Valg av representant til Samarbeidsforum for Sør-Gjæslingan

 

112/2004

Søknad om tilskudd til medfinansiering av nyinvesteringer på Nærøya gård

 

113/2004

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2004. Virkemiddelbruk pr. 15. juni 2004

 

114/2004

Tilsagn om tilskudd til utbygging av Follafoss industriområde

 

115/2004

Etablering av Vegamot ASA

 

116/2004

St Olavsloppet - tilskudd til årets arrangement

 

Saker framlagt i møtet:

117/2004

LIV Holding, Leksvik - søknad om aksjekapital

 

118/2004

Albert Collett AS - Søknad om konsesjon for erverv av eierandel i firma Albert Collett AS