Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 21. juni 2004 kl. 13.00

Møtested: Nordli Samfunnshus, Lierne

Møteprotokoll

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

107/2004

Høringsuttalelse - Odelslovsutvalgets innstilling, NOU 2003:26

 

108/2004

Gassrørledning inn Trondheimsfjorden - oppnevning av fylkeskommunens repr. i styringsgruppe

 

109/2004

Lønnsoppgjøret 2004 - Uravstemning

 

110/2004

Utgår på saklista