Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 14. juni 2004 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

101/2004

Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2003 - gjennomføringsrapportering

 

102/2004

Bedriftssak Elektronisk billettering - Kostnader knyttet til prosjektet Unntatt offentlighet – 5a/fvl.§ 13 – Vedtaket offentlig, se møteprotokollen

 

 

103/2004

Nord-Trøndelag fylkeskommunens likestillingspris for 2003 – Unntatt offentlighet – 5a

 

 

104/2004

Felles Fylkesplan for Nord- og Sør-Trøndelag 2004 - 2007

 

Saker framlagt i møtet:

105/2004

Aksjetegning i Namdal Næringshage

 

106/2004

Betingede fellingstillatelser på bjørn - Lierne kommune