Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 7. juni 2004 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

96/2004

Fordeling av spillemidler 2004 til anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunene

 

97/2004

Markering av unionsoppløsningen 2005. Fylkeskommunal støtte

 

98/2004

Bedriftssak – Unntatt offentlig – 5a/fal § 13, vedtak se møteprotokoll

 

 

99/2004

Norveg - Nord-Trøndelag fylkeskommunes engasjement - åpning tusenårsstedet

 

100/2004

Fordeling av spillemidler til lokale- og regionale kulturbygg 2004