Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 1. juni 2004, kl 13.00

Møtested: Olav Duun vg skole, avdeling Overhalla, B-bygg

Møteprotokoll 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

76/2004

Valgmuligheter for finansiering av tidligpensjon i KLP.

 

77/2004

Lønnspolitisk plan for Nord-Trøndelag fylkeskommune. - Revidering

 

78/2004

Utredning om Snåsa som forvaltningsområde for sørsamisk språk - høring

 

79/2004

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 27.04.2004

 

 

Sak nr. 80-94/2005 fylkestingssaker

 

 

95/2004

Jordbruksoppgjøret 2004

 

 

********

Fylkesrådet behandlet i møtet også saker som skal behandles videre under fylkestingets samling 22.-24.06.2004.