Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 24. mai 2004, kl 17.00

Møtested: Rica Hell Hotell, Stjørdal

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Vedtak

73/2004

Bedriftssak – Unntatt off.

74/2004

Trøndelag natur og ungdom - Klage vedrørende avslag på friluftsmidler

75/2004

Nord-Trøndelag 4H - Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd til friluftsformål til prosjektet Lavvuer