Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 3. mai 2004 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

66/2004

Søknad om midler fra EUs 6. rammeprogram: RIS-programmet (Regionale innovasjonsstrategier)