Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 26. april 2004 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

59/2004

E6 Steinkjer. Omklassifisering/nedlegging av riks- og fylkesveggrunn

 

60/2004

Fv 509 hp 01 parsell Ingridskaret, nedklassifisering

 

61/2004

Senter mot incest i Nord-Trøndelag - søknad om tilskudd for 2004

 

62/2004

Oppnevning av ny styreleder ved N-T Teater, samt oppnevning av rådsmedlem til Stiftelsen Falstadsenteret

 

63/2004

Innspill til Distriktskommisjonen

 

64/2004

Statsbudsjettet 2004 - Endring av måten tilskudd til institusjoner (tidligere kap. 221 post 61) er innlemmet i inntektssystemet

 

65/2004

Jekta Pauline - fylkeskommunal garanti for lån i forbindelse med utbedring av tæringsskader på jekta