Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:2. april 2004 kl. 12.30

Møtested: Fylkets Hus

 

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

57/2004

Søknad om støtte til utviklingsarbeid på resistens for soppsjukdommer i bygg

 

58/2004

Revidering av lønnspolitisk plan for Nord-Trøndelag fylkeskommune