Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 29. mars 2004, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

46/2004

Nord-Trøndelagsforskning - Søknad om støtte til utviklingsarbeid

 

47/2004

Likestilling - Avtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fredrikkes Hage BA

 

48/2004

Regionalt program for kultur og helse

 

49/2004

Fredrikkes Hage – Søknad om ansvarlig lån

Saken er unt. off., §5a/fv.l. § 13

 

50/2004

Interreg IIIB, prosjekt: Naturbasert Reiseliv. - Bevilgning av Nord-Trøndelag fylkeskommunes egenandel i prosjektet.

 

51/2004

Ny lov om skogbruket. Høring

 

 

********

Fylkesrådet behandlet i møtet også saker som skal behandles videre under fylkestingets samling 27 april 2004.

Sakene offentliggjøres umiddelbart etter fylkesrådets behandling. – Fylkesrådets innstilling i saker til fylkestinget er tatt med i møteprotokollen. For øvrig vises det til saklisten for fylkestingets møte.