Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 22. mars 2004, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

42/2004

Frosta vassverk AL - søknad om tilskudd fra Regionalt Utviklingsprogram til bygging av vannbehandlingsanlegg/renseanlegg

 

43/2004

Forskrift for ny nasjonal transportstøtteordning - høring

 

44/2004

Lierne2 - søknad om økonomiske virkemidler i forbindelse med ekstraordinær satsing på bolyst og næringsutvikling, for 2004

 

45/2004

Endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) - høring