Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15. mars 2004, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

38/2004

Budsjettendringer 2004. Ny fordeling interhusleie, ny beregning av momskompensasjonen, flytting av eiendom til utdanning, samt diverse tekniske rammeoverføringer.

 

39/2004

Årsbudsjett 2004 - gjenbevilgning

 

40/2004

Styrking av utviklingsarbeidet innenfor fylkeskommunens virksomheter

 

41/2004

Organisering av Europakontoret fra 01.01.2004