Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 8. mars 2004, kl 13.00

Møtested: Kammerset møterom (B227), Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

36/2004

Klage på fylkeskommunens avslag på skoleskyss

 

37/2004

KKD - Forslag til endring i Samelovens kapittel 3 om forvaltningsområde for samisk språk