Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 1. mars 2004, kl 13.00

Møtested: Kammerset møterom (B227), Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

34/2004

Regionale utviklingsmidler. - Søknader om investeringstilskudd til bygg og anlegg, utviklingsmidler m.v.

 

 

35/2004

Revidering av Personalpolitiske retningslinjer for Nord-Trøndelag fylkeskommune