Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 16. februar 2004

Møtested: Teveltunet, Meråker

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

24/2004

Nytt museumsbudsjett og ny museumspolitikk

 

25/2004

Aker Verdal Holding AS - søknad om tilskudd 2004 for Midt-Norsk Partnerskapssenter