Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 9. februar 2004 kl. 13.30   

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

21/2004

Rammeavtale for fremtidig kjøp av lokal rutetrafikk - TrønderBilene as og Bilruta Frosta-Åsen as
Saken unntatt off. - 5a/fvl §13 – vedtaket offentlig – se møteprotokollen

 

 

22/2004

Årsbudsjett 2004. Fordeling av fylkestingets rammer

 

23/2004

Økonomiplanleggingsprosesser i 2004