Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 2. februar 2004 kl. 13.00

Møtested:  Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

18/2004

Klage på fylkeskommunens avslag på skoleskyss

 

19/2004

Uttalelse vedr. tilbakeføring av en andel av selskapsskatten til kommunene

 

20/2004

Forretningssak Unntatt off. – off.l. § 5a/fvl. § 13