Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 13. desember 2004, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus

 

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

190/2004

Oppfølging av visjon for Nord-Trøndelag

 

191/2004

Stiklestad Nasjonale Kultursenter - Gjeldssanering 2004 - Oppfølging etter FT-vedtak.