Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 6. desember 2004, kl 10.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

181/2004

Kunnskapssenter for laks og vannmiljø - Søknad om oppstartstilskudd

 

182/2004

Fylkesrådets behandling av søknad om økonomisk støtte til Trøndersk Matfestival 2005

 

183/2004

Behandling i fylkesrådet av søknad av 05.10.04 om økonomisk støtte til interimstyreperiode for arbeidet med etablering av et forum/senter for trøndersk mat og drikke

 

184/2004

Tilbudsstruktur 2005/2006

 

185/2004

Sektorplanen 2004 - 2007 for videregående opplæring

 

186/2004

Operaarrangement i Stjørdal - Refusjon av utgifter. Søknad fra Stjørdal kommune

 

187/2004

Kommunestrukturprosjektet - Prosjekt om framtidas kommunestruktur i regi av KS Nord-Trøndelag i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  - Søknad om omstillingsmidler

 

188/2004

Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven - høring

 

189/2004

Forskrift om midler til bygdeutvikling. - forslag til høringsuttalelse