Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 29. november  2004, kl. 13.00

Møtested: Kommunehuset, Levanger

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

179/2004

Oppfølging av forslag/vedtak fattet av fylkestinget i møte 21.10.2004

 

180/2004

Mosvik kommune. Søknad om tilskudd til forprosjekt "Bark i Mosvik".