Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 22. november 2004, kl 10.00

Møtested: Rica Hell Hotell, Stjørdal

Møteprotokoll

Sak som ble behandlet i møtet var innstilling til fylkestinget i FR-sak nr 178/2004: Samhandlingsprogrammet for 2005 og 4-årig handlingsprogram for Nord-Trøndelag.