Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15. november 2004, kl 13.00

Møtested: Møterom B227; Kammerset, Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

169/2004

Fiskeridepartementet - Forslag til strategi for marin verdiskaping

 

170/2004

Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag perioden 2004 - 2007

 

 

Følgende sak går til Kontrollutvalget, for videre behandling i fylkestinget, 9. desember 2004

 

 

171/2004

Fylkesrådets reglementsfestede rapportering til fylkestingets samling i desember 2004

 

 

Dessuten behandles saker med innstilling til fylkestingets samling 7. - 9. desember 2004.

Innstillingene gjøres kjent i møteprotokoll fra fylkesrådets møte 15.11.04.