Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 8. november 2004

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

164/2004

Grong Videregående skole - Takkollaps og forsterking øvrige tak

 

165/2004

Søknad om tilskudd til medfinansiering av investeringer knyttet til infrastrukturelle tiltak i forbindelse med gjenoppbyggingen av Nærøya

 

166/2004

Nord-Trøndelag arbeiderparti - Kvinners politiske samfunnsengasjement - Søknad om økonomisk støtte til forprosjekt

 

167/2004

Forslag til ny forskrift om forvaltning av rovvilt - høringsuttalelse

 

168/2004

Reguleringsplan for Løsberga - uttalelse