Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 3. november 2004, kl 12.00

Møtested: Kommunehuset, Grong

 

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Vedtak

163/2004

Vikna - Sør-Gjæslingan kulturmiljø - Forslag til fredning etter kulturminnelovens §20 - Fylkeskommunens tilråding