Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18. oktober 2004

Møtested: Møterom Kammerset, B227, Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

159/2004

Deling av grunneiendom og dispensasjon gnr 40 bnr 1 og 2 i Vikna kommune. - Klagesak ver. dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

 

160/2004

TV-aksjonen hjerterom 2004 - søknad om bidrag

 

161/2004

Skogbruk og skogindustri i Nord-Trøndelag

 

162/2004

Statsbudsjettet 2005 - Økt elevtall må kompenseres