Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 11. oktober 2004, kl 13.00

Møtested: Møterom Kammerset, B227, Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

156/2004

NTEs fremtidige eierskap

 

157/2004

HINT - utviklingssøknader - prosjekt teaterensemble-utdanning

 

158/2004

Hjemfallsutvalgets arbeid - synspunkter