Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 4. oktober 2004

Møtested: Møterom Værnes, Rådhuset Stjørdal, kl. 13.00

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

154/2004

Klage på avslag om skoleskyss

 

155/2004

Omstillingsmidler i forbindelse med omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005 - Fordeling av midler for 2004.