Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:      19. januar 2004 kl. 10.00

Møtested:      Fylkets Hus

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

4/2004

Fylkeskommunale retningslinjer for tilskudd til festivaler i Nord-Trøndelag - fastsetting

 

5/2004

Valg av representant og vararepresentant til Havnerådet for Indre Trondheimsfjord Havnevesen

 

6/2004

Adgang til å bruke bompengemidler til videre planlegging i 2004 av endeparsellene av E6 Trondheim - Stjørdal

 

7/2004

Valg av medlemmer til styret for Musikk i Nord-Trøndelag

 

 

 

Fylkesrådet behandler i møtet også saker som skal behandles videre under fylkestingets samling 10 februar 2004.

Sakene offentliggjøres umiddelbart etter fylkesrådets behandling.