Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 12. januar 2004 kl. 10.00

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2004

Namdalsprosjektet. Omklassifisering/nedlegging av riksveggrunn

 

2/2004

Forretningssak: Verran Nærings- og kulturpark AS Søknad om betinget lån og tilskudd til finansiering
Unntatt offentlighet - 5a/fvl §13
vedtaket offentlig - se møteprotokollen

 

 

3/2004

Valg av medlemmer til styret for Nord-Trøndelag teater, styret for Musikk i Nord-Trøndelag, styret for Naboer Ab og Midt-Norsk Reiseliv