Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23. juni 2004  kl 12.00 (i forbindelse med samling av fylkestinget 22.-24.06.2004)

Møtested: Nordli samfunnshus, Lierne

Program

MØTEPROTOKOLL

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

2/2004

NTE.  Årsberetning og regnskap 2003

 

3/2004

Valg - NTE-styre

 

4/2004

Fastsetting av honorar for styret i NTE FKF

 

5/2004

Konsesjonsspørsmål i forbindelse med NTEs oppkjøp av statskraftandelene i Kraftverkene i Øvre Namsen (KØN) og Linnvasselv Kraftlag (LKL)

 

 

Sakliste mv. fylkestinget samlings 22. – 24. juni 2004