Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 10. februar 2004, ca. kl 17.00 (i forbindelse med møte i fylkestinget samme dag)

Møtested: Fylkets Hus, kantina

MØTEPROTOKOLL

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2004

Godkjenning av avtale med Statskraft om kjøp av 50% andel av Kraftverkene i Øvre Namsen (KØN)

 

 

Fylkestingets møte 10.02.2004 kl 10.00, Fylkets Hus, kantina.