Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 8. desember 2004  kl 09.45 (i forbindelse med samling av fylkestinget 07.-09.12.2004)

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

Møteprotokoll

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

6/2004

NTE FKF - Regionalisering

 

7/2004

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk - budsjett 2005

 

 

Sakliste mv. for fylkestingets samling 7.-9. desember 2004