Yrkesopplæringsnemnda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15. mai 2003

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

7/2003

Rundskriv og meldinger

 

8/2003

Avdeling for videregående opplæring – Årsmelding for 2002.

 

9/2003

Opplæringsregion Nord – Årsrapport 2002

 

10/2003

Moderniseringsprosjektet – lokalt hadnlingsrom i organiseringen av grunnopplæringen – utkast til endringer i forskriften til opplæringsloven – høring.

 

11/2003

Handlingsplan 2003 til Fylkesplanmelding 2000 – 2003 nr. 1: Kompetanse.

 

 

 

Orienteringssaker: