Yrkesopplæringsnemnda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18. mars 2003

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

5/2003

Rundskriv og meldinger

 

6/2003

Tilskudd til lærekontrakter i automatiseringsfagene