Yrkesopplæringsnemnda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 26. november 2003

Møtested: Fylkets Hus, Smia

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

20/2003

Rundskriv og meldinger

 

21/2003

Delegeringssak.

 

 

 

Orienteringssak: