Yrkesopplæringsnemnda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 22. oktober 2003

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

12/2003

Organisering av fagopplæringsadministrasjonen

 

13/2003

Oppnevning av arbeidsutvalg for Yrkesopplæringsnemnda.

 

14/2003

Oppnevning av lærlingrepresentant i Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag for perioden okt. 2003 til okt. 2007

 

15/2003

Kartlegging av arbeidslivets behov for rekruttering 5 år fremover – sluttrapport.

 

16/2003

Økonomien i fagopplæringa.

 

17/2003

Forsterket kvalitet i en grunnopplærng for alle – Kvalitetsutvalgets innstillng – Høring NOU 2003:16.

 

18/2003

Yrkesopplæringsnemnda – møteplan 2004

 

19/2003

Rundskriv og meldinger

 

 

 

Orienteringssaker: