Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato: 21.01.2003  kl. 10.00

Møtested: Leksvik videregående skole, Leksvik

 

Møteprotokoll

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2003

Rundskriv og meldinger

 

2/2003

Lokalt handlingsrom i organisering av grunnopplæringen - høring

 

3/2003

Orientering om yrkesprøving

 

4/2003

Årsbudsjett for 2003 – Spesifisering utdanning

 

 

 

Orienteringssaker: