Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:      5. september 2003 kl. 10.00

Møtested:      Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

36/2003

Bestilling fra fylkestinget om ny saksutredning vedr. framtidig organisering av fylkesrevisjonen i Nord‑Trøndelag

 

37/2003

Organisering av bygge- og eiendomsfunksjonen
Unntatt offentlighet - § 5

Saken utsatt til møte 09.09.03

 

 

38/2003

Utbygging av Levanger videregående skole – vurdering av anbudsprosess og valg av leverandørgruppe/hovedentreprenør

 

Saken utsatt til møte 09.09.03

 

39/2003

Referatsaker - møte 05.09.2003