Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:      11. juni 2003 kl. 09.00

Møtested:      Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

25/2003

Forvaltningsprosjekt 4/2003 Innkjøpsregler
Unntatt offentlighet - 5

 

 

26/2003

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 1/2003 Videreføring av PIANO

 

27/2003

Nye fylkeskommunen og gjennomgående støttefunksjoner
Unntatt offentlighet - 5

 

 

28/2003

Regionalt utviklingsfonds årsregnskap 2002

 

29/2003

Løyvetildeling – vurdering

 

30/2003

Fylkeskassens regnskap for år 2002

 

31/2003

Driftsrapport 1/2003 (pr. 30.4)

 

32/2003

Økonomisk konsekvensvurdering 2004-07

 

33/2003

NTE - årsregnskap og årsberetning - kontrollutvalgets uttalelse til fylkestinget

 

34/2003

Omorganisering av kommunal revisjon - ny høringssak fra KS Nord-Trøndelag

 

35/2003

Referatsaker - møte 11.06.2003