Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:      12. mai 2003 kl. 10.00

Møtested:      Fylkets Hus


MØTEPROTOKOLL


Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

17/2003

Fylkeskassens regnskap for år 2002 – foreløpig gjennomgang
Unntatt offentlighet - § 5

 

 

18/2003

Regionalt utviklingsfonds regnskap for år 2002 - foreløpig gjennomgang
Unntatt offentlighet - § 5

 

 

19/2003

NTEs regnskap for år 2002 - foreløpig gjennomgang
Unntatt offentlighet - § 5

 

 

20/2003

Regnskaper for fylkeskommunale datterselskaper
Unntatt offentlighet - § 5

 

 

21/2003

Rapport til fylkestinget om kontrollsektorens virksomhet i år 2002

 

22/2003

Virksomhetsplan år 2003 – Justeringer
Unntatt offentlighet - § 5

 

 

23/2003

Bårdsenutvalget - Justert utkast til reglement for kontrollutvalget og fylkesrevisoren

 

24/2003

Referatsaker - møte 12.-13.05.2003