Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 08.04.03 kl. 11.00

Møtested: Fylkets Hus

MØTEPROTOKOLL

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

14/2003

Omorganisering av kommunal revisjon

 

15/2003

Interregionalt samarbeid - finansiering

 

16/2003

Referatsaker – møte 08.04.2003